Fundacja
Gotowi Na Zmiany

O fundacji

Pragniemy promować pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnościami. Wierzymy, że chcą one być traktowane jak zdrowe osoby, czuć się potrzebne, zyskać motywację do działania i powód do opuszczenia swojej strefy komfortu.

Jako nieformalna grupa „GOTOWI NA ZMIANY” działamy od 9 listopada 2017 roku na potrzeby udziału w projekcie „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” – w ramach którego zorganizowaliśmy przedsięwzięcie „LEPSZE JUTRO”.
Od 26 września 2019 roku działamy jako „Fundacja GOTOWI NA ZMIANY”.

Fundacja oprócz działań społecznych na rzecz osób z niepełnosprawnościami chce zajmować się szeroko rozumianą rehabilitacją fizyczną, społeczną oraz psychiczną, w zależności od indywidualnych potrzeb podopiecznych.

Zależy nam na tym, aby podejść do każdej osoby w sposób indywidualny i holistyczny. Wierzymy, że każdy z nas jest wyjątkowy. Nie należy ograniczać się do określonej choroby lub do nieprawidłowo działającego narządu. Istotna jest praca nad stanem umysłu, ducha i ciała, które żyją w symbiozie. Niezależnie od obecnych możliwości uważamy, że wszyscy mają prawo do godnego traktowania i stworzenia im jak najlepszych warunków do życia. Chcemy, aby mieli świadomość możliwości jakie oferuje im świat, bez oceny ich obecnego stanu i bez dyskryminacji.

W związku z założeniami naszej Fundacji planujemy skupić się na szerzeniu rzetelnej wiedzy na temat różnych niepełnosprawności fizycznych, trudności psychicznych oraz problemów osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Chcemy pokazać w jaki sposób najlepiej podejść do takich osób, jak nie naruszyć ich strefy komfortu, a także w razie potrzeby w sposób delikatny zaproponować pomoc, nie naruszając ich godności. Co zrobić, jeśli niepełnosprawność naruszyła obraz „Ja” i doprowadziła do silnych blokad psychicznych, które uniemożliwiają aktywizację w społeczeństwie.

Chcemy ukazać proces zmniejszania się barier społecznych zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, który możliwy jest dzięki szerzeniu świadomości oraz rozwojowi technologii. Osoby z niepełnosprawnościami chętniej wychodzą z domów i podejmują różnorakie działania. Są bardziej otwarci na interakcję z pełnosprawnym człowiekiem. Naszym celem jest szerzenie tej pozytywnej, proaktywnej postawy.

W ramach naszych działań planujemy między innymi założenie kanału na platformie YouTube o nazwie „READY FOR CHANGE”. Będzie można znaleźć na nim wywiady z osobami, które doświadczyły szeroko rozumianych trudnych sytuacji życiowych. Filmy będą przedstawiać życie codzienne tych osób, ich wyjątkowe dokonania, niezwykłą determinację w osiąganiu celów i pokonywanie życiowych trudności. Bohaterowie naszych filmów to osoby, którym udało się trudności zamienić w atut. Osoby, które pomimo swoich doświadczeń potrafią doceniać to, co mają, cieszyć się każdą chwilą i kochać drugiego człowieka.

Zamierzamy również zająć się promowaniem artystów z niepełnosprawnościami oraz chorobami, pomóc im w rozwoju kariery i pokonywaniu trudności. Chcemy, żeby fundacja była miejscem, w którym spełniają się marzenia. W przyszłości pragniemy stworzyć specjalny ośrodek, w którym będzie można rozwinąć swoje talenty na każdej płaszczyźnie.

Dodatkowo stworzyliśmy projekt agencji modelek i modeli UNDIVIDED. W ramach jej działania organizujemy liczne sesje zdjęciowe oraz cykliczne pokazy mody TACY SAMI POZA PODZIAŁAMI.

Aktualności